• Hasiera
  • Merkataritza eta Turismoa
  • Eraldaketa Digitala eta Berrikuntza
  • Lehiakortasun Turistikoa Programa

Lehiakortasun Turistikoa Programa 2020

 

Logo Competitividad Turistica 2020

 

Zure enpresaren lehiakortasuna hobetu nahi duzu? Gipuzkoako Bazkundean enpresa turistikoen hazkundea bultzatzeko lan egiten dugu berrikuntzaren kultura enpresaren kudeaketari gehituz..

Cámara de Españak eta Gipuzkoako Bazkundeak, Lehiakortasun Turistikoa Programa abiarazten dute, Zentzuzko Hazkundeko Programa Eraginkorraren FEDER 2014-2020 (POCInt) barruan. Programa hau Europar Batasuneko Eskualdeen Garapenerako Funtsak (FEDER).

Zertan datza?

Deialdiaren xedea da lagun tzak ematea Gipuzkoako Baz-kundearen mugapeko enpresei, Turismoko Lehiakortasun Pro-graman, Lagundutako eta Ezarpeneko Diagnostiko zerbi tzu akhaien esku jarriz. Jarduera horren helburu nagusia turismo-sek-toreko enpresa txi ki eta ertainen lehiakortasuna hobe tze a da,haien kudeaketa eta produktibitatea ahalik eta gehien hobe tzeaahalbidetuko duten metodologiak eta konponbideak susta tzealdera..

Nork atera dezake etekina?

Turismo Lehiakortasun Programa ETE, mikro-ETE edo Autonomoen Gizarte Segurantzako erregimen berezian, Gipuzkoako Bazkundearen lurralde-mugapean, eta JEZ zentsuan hurrengo epigrafeetako batean alta emanda daudenentzat zuzenduta dago: Lehenengo saila: 67, 68, 72, 73,755 eta 98. Bigarren saila: 52, 59, 882 eta 883.

Parte hartzen duten enpresen kostua

Diagnostikoaren I. Fasea EGEFek eta Gipuzkoako Bazkun-deak kofinan tza tuko dute; beraz, zerbi tzu hori doakoa izango daparte har tzen duten enpresen tzat.Lagun tzen II. Faseak 7.000 euroko gehieneko kostu hauta-garria izango du enpresa bakoi tze ko. Kostu hori enpresa onura-dunak aurrefinan tza tuko du, eta EGEFek % 50ean kofinan tza -tuko du. Beraz, deialdi honen kontura eman daitekeen enpresabakoi tze ko gehieneko zenbatekoa 3.500 eurokoa izango da.

Izen-emateak eta epeak

Plazak mugatuak dira (aurrekontua agortu arte).

Izen-emate epea: 2020ko azaroaren 12tik, abenduaren 11ko 13:30 arte.

Aurkezpen-Lekua: Egoitza elektronikoaren bidez, eskuragarri hurrengo helbidean: https://sede.camara.es/sede/gipuzkoa

Deialdi ofiziala

Deialdi ofiziala osoa

Deialdiaren eranskinak

Anexo I - Turismoaren Lehiakortasun Programaren deskribapena

Anexo II - Enpresa eskatzailearen Erantzukizun Aitorpena

Anexo III - Gipuzkoako Bazkunde Hitzarmena - enpresa parte-hartzailea (jakinarazpena. GIPUZKOAKO BAZKUNDEAK BETEBEHARREKOA)

Anexo IV - Parte-hartzeko baldintzak eta Programaren Laguntza Faseko Gastu hautagarrien Tipologia eta justifikazioa

 

Informazio gehiago:

    Tel. 943 000 308

    Helbide elektroniko hau spam roboten kontra babestuta dago. JavaScript aktibatuta eduki behar duzu hau ikusteko.

 

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialan iragarritako deialdia (213 zenbakia -  2020ko azaroaren 6an)

Onuradun-Erlazioa

Aurkezpen-ordena

ARRAZOI SOZIALA

AURKEZPEN ORDUA EE/HH/UUUU, oo:mm:ss

AURKEZPEN-MODUA

01

 

 

Egoitza elektronikoa

02

 

 

Egoitza elektronikoa

03

 

 

Egoitza elektronikoa

 

                 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional                    Una manera de hacer Europa

Cámara de Gipuzkoa Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián Tel. +34 943 00 03 00 - info@camaragipuzkoa.com