Listado de prácticas PICE

Administración con idiomas
Administrativo-a con inglés
Gestor-a de agenda comercial
Ingeniero-a electrónico-a
Técnico-a RRHH
Responsable de administración
Diseñador-a de planos
Diseñador-a gráfico-a
Grado en derecho
Técnico-a de laboratorio
Grado en ADE
Personas para departamento de comunicación
Químico-a
Atención al cliente
Ingeniero-a Mecánico-a
Personal de supermercado

Cámara de Gipuzkoa Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián Tel. +34 943 00 03 00 - info@camaragipuzkoa.com